De persoonsgegevens en andere verstrekte gegevens van iedere klant worden in principe opgenomen in het klantenbestand van Hearsolutions ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Indien de klant dit niet wenst, meldt hij dit via e-mail info@hearsolutions.nl of telefoon (0345) 632393. Verder gebruikt Hoorexpert de persoonsgegevens binnen de wettelijke bepalingen voor het uitvoeren van de overeenkomst en om het risicoprofiel van de klant te bepalen. De klant heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy kunnen worden gestuurd aan Hearsolutions, Gildenstraat 30, 4143 HS Leerdam.

Bij een bezoek aan de site van Hoorexpert wordt het navigatiegedrag van de klant niet geregistreerd, evenmin als het IP-adres van de klant. Ook plaatst de software van Hearsolutions geen cookies op de computer van de klant.

Hearsolutions bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Hearsolutions worden verstrekt. Hearsolutions gebruikt een e-mailadres alleen waarvoor dit aan Hearsolutions is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor door de klant ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via de site of door dit op een andere wijze aan Hearsolutions mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar de eigen site. Hoorexpert verstrekt nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Als de klant wenst te reageren op het privacy statement van Hearsolutions of vindt dat de site of het handelen hiermee niet in overeenstemming is, vraagt Hearsolutions aan de klant hierover contact op te nemen.